Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Công Ty Dịch Vụ
SP/ DV chính:
Môi Trường - Công Ty Môi Trường
Năm thành lập:
2012
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Mr. Vinh
Tel: 01223 966 967
MÔI TRƯỜNG
Lập đề án bảo vệ môi trường

Lập đề án bảo vệ môi trườn...

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ với chi phí 0 đồng

Lập báo cáo giám sát môi t...

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát chất lượn...

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ
Cam kết bảo vệ môi trường
Cam kết bảo vệ môi trường
Đề án bảo vệ môi trường
Đề án bảo vệ môi trường
Đánh giá tác động môi trường
Đánh giá tác động môi trường
Báo cáo hoàn thành ĐTM, Đề án Môi trường
Báo cáo hoàn thành ĐTM, Đề án Môi trường
Giấy phép khai thác nước ngầm
Giấy phép khai thác nước ngầm
Giấy phép xả thải
Giấy phép xả thải

GÓI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Lập đề án bảo vệ môi trường
Lập đề án bảo vệ môi trường
Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ với chi phí 0 đồng
Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ với chi ph...

DỊCH VỤ KHÁC

Máy Bơm Định Lượng
Máy Bơm Định Lượng
Máy Bơm Định Lượng
Máy Bơm Định Lượng
Máy sấy khí
Máy sấy khí
Máy sấy khí
Máy sấy khí
NaOH
NaOH
PAC
PAC
Ống nước, Co, Van, Tê
Ống nước, Co, Van, Tê
Ống nước, Co, Van, Tê
Ống nước, Co, Van, Tê